Mındfulness Türkiye

2015 yılının başında Mindfulness temelli çalışmalarımıza MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction- Mindfulness Temelli Stress Azaltma) programları düzenleyerek, okullarda ve şirketlerde Mindfulness’ı tanıtarak başladık.  Tüm çalışmalarımızın temelini Massachusetts Universitesi Tıp Fakültesi, Önleyici ve Davranışsal Tıp Bölümü’nün altındaki Mindfulness Merkezinde Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından geliştirilmiş MBSR programı içeriğine dayandırmaktayız. Mindfulness Türkiye eğitmenleri bu MBSR programının verilmesi için gerekli olan Öğretmen Eğitimi Yol Haritasını takip ederler.   Eğitmenler bu yol haritasında ABD ve Avrupa’da önder üniversitelerin  (Bangor University, UCSD gibi) altında olan Mindfulness Merkezleri tarafından sunulan eğitimlere tabidirler.