Mindfulness  Temelli Eğitimler İçin Doğru Uygulama Prensipleri

Bu yol gösterici prensipler Mindfulness (farkındalık) temelli eğitimleri öğretmede doğru uygulamayı kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Mindfulness eğitimleri insanlara fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerine ve devam eden hayat zorluklarına karşı yardımcı olmak üzere pratik becerileri öğretmeyi amaçlar. İngiltere’de kullanılan başlıca yaklaşımlar Mindfulness Temelli Stres Azaltma, Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi ve Breathworks Acıya ve Hastalığa karşı Mindfulness Temelli Yaklaşımlar’dır. Bunların hepsi normalde 2-3’er saatlik sekiz seans halinde öğretilir. Mindfulness Temelli Stres Azaltma, Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezi, Mindfulness Merkezi’nde (Centre for Mindfulness [CFM]) JonKabat-Zinn ve meslektaşları tarafından çok çeşitli fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri olan kitle için  geliştirilmiştir. (www.umassmed.edu/cfm/home/index.aspx).

Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi, Mindfulness Temelli Stres Azaltma ve Bilişsel Davranışsal Terapi’nin (http://mbct.co.uk/) birleşimidir. Bu, başlangıçta Zindel Sega, Mark Williams ve John Teasdale tarafından sürekli olarak depresyona giren iyileşmiş katılımcılara yardım etmek için geliştirilmiştir ve NICE tarafından bu grup için tavsiye edilmiştir. Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi, insanı üzen şeylerin nedenleri psikolojik anlayışa dayandırılarak ve çeşitli ortamlarda (sağlık hizmeti, okullar, adliye gibi) öğretilecek şekilde yaygınlaşmaktadır. Breathworks Acı ve Hastalığa Karşı Mindfulness Temelli Yaklaşımlar kursu, Mindfulness Temelli Stres Azaltma’nın özellikle kronik acı ve/ya diğer uzun dönem (fiziksel) sağlık durumları olanlar için gelişmiş şeklidir. (www.breathworks-mindfulness.org.uk).

Vidyamala Burch tarafından geliştirilen bu yaklaşım, Mindfulness Temelli Stres Azaltma ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi’nin temel unsurlarını günlük yaşamdaki Mindfulness ve bilinçli hareketin bu kitleye uygun belirli yaklaşımlarla birleştirir. Aynı zamanda temel bileşen olarak şefkat meditasyonunu da içerir. Mindfulness ( Farkındalık) temelli yaklaşımlar öğretmeninin aşağıda belirtilenlere sahip olması gerekir

A. Mindfulness Temelli Öğretmen Eğitimi

1. Öğretmeyi öğrenecekleri Mindfulness temelli eğitim öğretim müfredatına kişisel katılım, bu Mindfulness temelli programın bütün temel meditasyon uygulamalarına özel geniş kapsamlı deneyim yoluyla aşinalık.

2. Geniş kapsamlı, titiz Mindfulness temelli öğretmen eğitim programının ya da minimum 12 ay süre ile süpervizyon eşliğindeki sürecin tamamlanması.

B. Mindfulness temelli öğretmen eğitimine ek olarak gerekli olan eğitim veya altyapı

1. Ruhsal/fiziksel sağlık veya eğitim/sosyal hizmetler alanlarında profesyonel bir nitelik ya da eğitimin verileceği kurum tarafından tanınan ilgili profesyonel deneyim.

2. Mindfulness temelli eğitimin verileceği kitle hakkında bilgi ve deneyim, bu kitleye eğitim verme, grup ya da bireyler ile terapötik yaklaşımlar vasıtası ile çalışma tecrübesi (Bu konuda gerekli bilgi ve deneyim Mindfulness Temelli Öğretmen Eğitiminin kendisi tarafından yeterli seviyede sağlanmadığı takdirde). İstisnai olarak eğitimler, eğitimin verileceği kitleye hakim olan aynı zamanda mindfulness temelli yaklaşımlara dair yeterli anlayışa sahip bir profesyonel eşliğinde gerçekleşebilir.

3. Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi veriliyorsa, altta yatan psikolojik süreçlere dair bilgi, ilgili konularda araştırma ve kanıta dayalı uygulama tecrübesi (Bunlar Mindfulness Temelli Öğretmen Eğitiminin kendisi tarafından yeterli seviyede sağlanmadığı takdirde)

4. Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi veya Mindfulness Temelli diğer bir yaklaşım klinik rahatsızlığı olan bir kitleye veriliyorsa ilgili klinik tecrübe.

C. Devam Eden Doğru Uygulama Gereksinimleri

1. Aşağıdaki yollarla kişisel bir Mindfulness pratiği – günlük formal ve formal olmayan pratik – yerel öğretmen liderliğinde yapılan yıllık Mindfulness meditasyon inzivalarına katılım

2. Mindfulness temelli öğretim pratiğini geliştirmeye yönelik süreçlere katılım: – diğer Mindfulness uygulayıcıları ve öğretmenleri ile deneyimleri paylaşmak ve iş birliği içinde öğrenmek üzere yapılan ve sürdürülen düzenli etkileşimler – deneyimli bir Mindfulness temelli öğretmenin düzenli denetimi.

Bu kapsamda:

a. Mindfulness uygulamaları ve Mindfulness temelli öğretim uygulamalarına dair kişisel tecrübenin üzerine derinlemesine düşünme ve sorgulama fırsatı

b. video kayıtları yoluyla öğretim sürecinde periyodik geri bildirim alma, öğretim anında denetmen gözetimi veya karşılıklı geri bildirimle iki veya daha çok öğretmenin birlikte eğitim vermeleri

c. İleri seviye eğitimler, kanıta dayalı veriler hakkında gelişmeleri takip etmek, öğretme seanslarını kaydetmek ve bu seanslar üzerine derinlemesine düşünmek, web forumlarına katılım vb. yollarla bir öğretmen olarak hayat boyu gelişim konusunda kararlılık.

d. Öğretmenin profesyonel altyapısına ve çalışma şartlarına uygun etik yapıya uyumu.

İngiltere Mindfulness Temelli Öğretmen Eğitimi Ağı. Öğretmenler için doğru uygulama prensipleri Kasım 2011 tarihli orjinal dokümana buradan ulaşabilirsiniz